Skånegatan 66, Stockholm, Sweden.
+46 709 942 462
lslennartsmith@gmail.com Pg: 632407-3

Medlemmar och förbund

Stockholms Schacksalongers nya ingång.

Stockholms Schacksalongers nya ingång.

 

Förbundet

Stockholms Schackförbund bildades den 28 januari 1911, och man firade 100-årsjubileum samma datum 2011 på Grodan/La Grenouille med många inbjudna gäster och med pompa och ståt.

Styrelsen består av 11 personer: 1 ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år i taget, medan övriga ledamöter väljs på två år (bortsett från eventuella fyllnadsval). Dessutom är kanslichefen ständigt adjungerad till styrelsemötena.

Man har två kongresser per år. Höstkongressen sker i november/december, och det är där och då det beslutas vilka som väljs in i styrelsen. Som uppföljning kommer sedan ett konstituerande möte i mitten av januari, där de olika rollerna i utskotten fördelas. För närvarande har styrelsen sju olika kommittéer/utskott med olika ansvarsområden: Tävlingsutskottet, Ungdomsutskottet, Schack4an/Skolkommittén, Informationsutskottet, PR- och sponsorutskottet, Ekonomiutskottet samt Riltonkommittén. Det finns en arbetsbeskrivning för varje kommitté/utskott.

Vårkongressen avslutar vårsäsongen och sker i slutet av maj eller början av juni. Där väljs ordförande till Riltonkommittén, som sedan tillträder inför Riltonturneringarna i december/januari.

Däremellan har man styrelsemöten ungefär en gång i månaden utom under sommaren. Utskotten/kommittéerna har också möten däremellan efter behov och möjlighet.

Alla registrerade klubbar har rätt att delta med sin representant i kongresserna. Varje representant har ett antal röster baserat på antalet klubbmedlemmar i respektive klubb. Man måste också i tid anmäla sitt deltagande i kongressen med ett underskrivet dokument för att få rösta.

Övriga medlemmar i Stockholms Schackförbund har rätt att närvara och yttra sig men får inte rösta. Protokoll läggs löpande ut på hemsidan när de är justerade.

Förbundets stadgar finns att hämta  här.

Stockholms Schackförbunds styrelse 

 

Kontaktuppgifter till styrelse, revisorer och valberedning kan ses här.

 

Klubbar

 

Vuxenklubbar

Skolklubbar

 

Kontakt

Stockholms Schacksalonger
Ringvägen 9 C
118 23 Stockholm
08-668 78 77

Öppettider

Mån‒Fre 15:00‒22:00

Lör‒Sön STÄNGT

(Undantag när tävlingar spelas)

Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82
118 21 Stockholm
08-669 36 54 
073-613 19 73