Skånegatan 66, Stockholm, Sweden.
+46 709 942 462
lslennartsmith@gmail.com Pg: 632407-3

Tävlingar

Allmänt om tävlingar och klubbverksamhet 

Det som står på sidan har lånats från Kristallen, Sällskapet och Wasa SK efter en viss omarbetning. Väldigt dumt att uppfinna hjulet två gånger eftersom vi spelar efter samma regler och dessutom vill Pyramidens SK följa Kristallens system med klubbvärdar. I Wasas fall har vi lånat sidan med externa inbjudningar och gjort vissa omarbetningar så de passar Oss, eftersom det är samma inbjudningar som drabbar alla och det var ett bra initiativ att samla dem och ge dem till medlemmarna i klubben och nu i klubbarna. 

Allmänt om tävling m.m.

Spelet börjar kl. 18:30 alla onsdagar. 

Om inget annat anges, så gäller FIDE:s och SSF:s regler. SSF:s Preliminära tävlingsbestämmelser för kommande säsong är publicerad. Nytt för i år är bland annat kravet på Elodomare i division I, samt en ny skrivning av mobilreglerna som är gemensam för alla SSF:s tävlingar.
Liksom tidigare är det inte tillåtet att ha mobiltelefon på sig under ett parti eller en lagmatch. Däremot sägs det uttryckligen i reglerna att telefonen kan förvaras avstängd i en jacka eller väska som inte hanteras, och även att arrangören inte har något ansvar för att ta hand om elektronisk utrustning under pågående spel. Mindre ändringar i tävlingsbestämmelserna kan göras fram till slutet av september då den definitiva versionen publiceras.

Inom parentes står vid vilken tid på året en tävling normalt spelas. Alla tävlingstyper spelas dock inte nödvändigtvis varje år

Klubbmästerskapet (sep-dec)

 • Klubbmästerskapet i långpartier är öppet endast för Pyramidens SK:s medlemmar om inte annat sägs i inbjudan.

 • Spelsystem: 9 ronder Schweizer, i en grupp.

 • Betänketid: FIDE-tid

 • I KM gäller följande för när uppskjutna partier ska vara spelade om inte annat sägs i inbjudan. Rond 1 och 2 ska vara spelade och inrapporterade till tävlingsledningen senast tisdag före ordinarie rond 3. Rond 3 och 4 ska vara spelade och inrapporterade senast tisdag före rond 5. Rond 5, 6 och 7 ska vara spelade och inrapporterade senast tisdag före nästkommande rond. Rond 8 ska vara spelad och inrapporterad senast söndag före rond 9. Rond 9 får inte skjutas upp.

 • Lottning sker senast tisdag f.m. före rond. Resultat t.o.m. tisdag kommer med vid lottningen. Undantag rond 9 som lottas senast måndag f.m. före rond.

Vårturneringarna (jan-apr)

 • Spelsystem: 7-9 ronder Berger, indelning efter klasstillhörighet. (Vid stort deltagarantal i någon grupp kan Schweizerlottning förekomma, i så fall tillämpas samma lottningsregler som i KM – normalt förlottas dock då inledningsronderna.)

 • Betänketid: FIDE-tid.

 • Uppskjutna partier i en schweizergrupp måste normalt spelas senast tisdagen före nästkommande jämna rond (dvs. partier från rond 1-2-3 måste spelas före rond 4; 4 och 5 för rond 6; 6 och 7 före 8; hängpartier från rond 8 måste färdigspelas senast söndagenföre rond 9.)

 • Sista ronden (rond 7 el. 9) får ej skjutas upp.

 • Lottning i schweizergrupper sker senast onsdag f.m. före rond. Resultat t.o.m. tisdag kommer med vid lottningen.

 • Penningpriser till i snitt 1/3 av deltagarna.

 • Vinnarna i klass I-IV är kvalificerade för närmast högre klass i SSF:s system.

 • Vinnaren i klass I är kvalificerad för nästa års eloturnering.

 • I övrigt upp- och nedflyttning enligt SSF:s regler.

Blixt-KM (jan-mar)

 • Klubbmästerskapet i 5-minutersblixt är öppet endast för Pyramidens medlemmar om inte annat sägs i inbjudan.

 • Första ronden varje kväll startar kl. 18.45 (sista ronden slutar ca kl 22.15).

 • Tävlingen spelas under två kvalificeringskvällar och en finalkväll (med A-, B-, C- och ev. D-final).

 • De fem bästa varje kvalificeringskväll går till A-final, de fem därpå följande till B-final, ytterligare fem till C-final och övriga till D-final.

 • En spelare får spela bägge kvalificeringskvällarna(medräknas då bara i resultatlistan för den bästa kvällen, dvs den kväll som man uppnått bästa placering efter det att de som kvalificerat sig i det andra kvalet har strukits).

 • Kvalificeringstävlingarna spelas i form av 9 dubbelronder Schweizer.

 • A-, B- och C-finalerna spelas i form av 9 dubbelronder Berger; D-finalen (preliminärt) i form av 9 dubbelronder Schweizer.

KM i snabbschack (maj)

 • Klubbmästerskapet i snabbschack är öppet endast för Pyramidens medlemmar om inte annat sägs i inbjudan.

 • Speltid: 20 minuter per spelare och parti.

 • Spelform: 10 enkelronder med Schweizer-lottning.

 • Två spelkvällar, fem ronder per kväll.

 • Priser i form av pokaler/plaketter till de tre-fem främsta i varje klass.

Särskiljningsregler

 • Särskiljning i Bergergrupper sker enligt följande:

  1. Inbördes resultat

  2. Sonneborn-Berger

  3. Flest vinstpartier

  4. Flest svartpartier

  5. Lottning

 • Särskiljning i schweizergrupper sker enligt följande:

  1. Bäst kvalitetspoäng enligt Buchholz. Summan av motståndarnas poäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som en motståndare med noll poäng.

  2. Inbördes resultat

  3. Flest vinstpartier

  4. Flest svartpartier

  5. Lottning

 • Därefter delning av priserna/placeringarna.

 • Penningpriser delas alltid.

Särspel

 • Särspel om klubbmästartiteln (i långpartier) spelas i form av två långpartier (enkelrondigt om särspelet rör fler än två spelare).

 • Vid likaställning efter långpartierna (resp. särspel om klubbmästartiteln i snabbschack) tillgrips snabbschackspartier, dubbelrondigt (20 min/spelare).

 • Vid likaställning efter snabbschackspartierna tillgrips dubbelrondiga blixtpartier. Spel med Fischerklocka med betänketiden 3 min + 5s tillägg/drag. (Vid särspel om klubbmästartiteln i blixt spelas vanlig 5-minutersblixt.)

 • Är det därefter fortfarande lika tillgrips ett direkt avgörande blixtparti med lottning om färgerna. Vit får 5 min + 2s/drag, svart får 4 min + 2s/drag. Svart står som vinnare vid remi.

Betänketider

 • Klassisk betänketid:40 drag på två timmar, därefter 20 drag på en timme samt resten av partiet på 30 minuter

  (sista ronden: 40 på 2, 10 på en halvtimme, därefter resten av partiet på en timme).

  Total speltid max 7 timmar, inklusive avbrott efter fyra timmars spel (sista ronden: efter fem timmars spel).

 • FIDE-betänketid:90 minuter för 40 drag, därefter 15 min för resten av partiet, samt 30 sekunders tillägg per drag fr.o.m. drag 1. Protokollföringstvång gäller under hela partiet.

Hängpartier

 • Hängpartier kan spelas i klubblokalen alla torsdagar då det ej är ordinarie rond, eller övriga veckodagar någon annanstans (t.ex. på Schacksalongerna, Ringvägen 9A).

 • Samtliga hängpartier kan lottas som vinst för bägge spelarna (normalt lottas avbrott som vinst för båda; uppskjutna lottas som vinst för båda om ratingskillnaden är mindre än 200p annars som vinst för den högre rankade, men remi för den lägre rankade).

 • Efter överenskommelse kan ett parti påbörjas tidigare än 18.30, dock ej senare. (Avbrott kan dock påbörjas 19.00.)

 • Sista ronden får aldrig skjutas upp (vid förfall i sista ronden måste partiet alltså spelas i förväg).

Walk over

Spelaråtagande gentemot Pyramidens SK rörande spel i våra lag i allsvenskan

 • Spelare som uteblir från rond utan giltigt förfall kan uteslutas ur tävlingen.

 • Fyra walk over innebär automatisk uteslutning.

 • Spelare som lämnat walk over kan ej vinna en grupp.

Mobiltelefoner

 • Mobiltelefoner får medtagas i spellokalen, men får ej vara påslagna.

 • Om en mobiltelefon används/ringer/piper/vibrerar/etc pga samtal/SMS/alarm/etc utdelas i första hand 20 minuters tidsavdrag. (Gäller ej FIDE-registrerad tävling).

 • Vid en ev. andra förseelse i samma parti döms partiet förlorat. FIDE-registrerad tävling döms förlust redan vid första förseelsen).

Månadsblixtar

 • Spelas i sex handikappklasser med ratinggränser vid 1200, 1500, 1800, 2100 och 2400.

 • Betänketiden är 5 min var vid samma klasstillhörighet.

  Skiljer en klass blir tiden 6-4, två klasser 7-3 och tre klasser 8-2. Skiljer det fyra eller fem klasser blir tiden 9-1.

 • Pris till vinnaren varje kväll.

 • Bäst placerad efter fem tävlingar vinner ett totalpris.

 • Vid varje deltävling utdelas placeringspoäng i en fallande skala 10-8-6-5-4-3-2-1, dvs. till de åtta främsta.

Hängrondstävlingar

 • Blixttävlingarspelas utan tidshandikapp.

 • Snabbschackstävlingarspelas i sex handikappklasser med ratinggränser vid 1200, 1500, 1800, 2100 och 2400. 

  Tidsgränser: 15-15, 18-12, 21-9, 24-6, 27-3, 28-2 minuter.

 • Rondantalet beror av antalet deltagare; blixt spelas normalt i form av 9 dubbelronder, snabbschack 7 enkelronder.

 • Ingen startavgift – och inga priser.

Före rond

Normalt utses två klubbvärdar per spelkväll. Klubbvärdarna ansvarar för att duka bord och spel samt fixa i ordning kaffe inför spelstart. Inköpen som görs är fikabröd och övrigt mjölk, muggar, kaffe etc. sköts av klubbvärdarna. Glöm inte att ta del av det informationsmail som skickas till klubbvärdarna några dagar innan resp. spelkväll.

Under rond

Klubbvärdarna ansvarar för att löpande sköta kaffebryggning, vattenkokning etc.

Efter rond

 • Bräden, pjäslådor och klockor ställs tillbaka i förråden. Borden och stolarna ställs undan.

 • Fikabordet återställs till det skick det var när vi kom och våra muggar, kaffebryggare, termosar, etc., rengörs och plockas in i förrådet.

 • Töm soppåsen på toaletterna i plastsäcken, som förseglas och slängs i soprummet på gården. Om golven i spellokalen blivit nersmutsade under tiden som vi varit där, så sopas eller torkas de.

En representant från tävlingsledningen finns på plats för att ombesörja låsning och sedan ombesörja så att nyckeln ligger i Smiths brevlåda. 

Allmänt om tävlingar och klubbverksamhet

Pyramidens SK inbjuder till:

Pyramiden SK:s öppna KM 2019-2020

ONS

28

AUG

2019

 

Skånegatan 66

Inbjudan   |   Anmälan   |   Anmälda

 

Spelschema och resultat

Övriga ínbjudningar:  

 

 

Inbjudningar / Tävlingar / Matcher / – 

 
 

  Augusti 2019

  

CellaVision Chess Cup – GP

   Lund

   2019-08-02 <==> 2019-08-04

  Sports Heart ( Sommarläger )

   Värmdövallen

   2019-08-04 <==> 2019-08-09

  Rockaden Open

   Hägerstensåsens medborgarhus

   2019-08-09 <==> 2019-08-11

  Kungstornet Happening Tournament

   Laserdome

   2019-08-10

  Stockholm Open

   Salongerna, Stockholm

   2019-08-12 <==> 2019-08-18

  Kadettallsvenskans final

   Mölnlycke

   2019-08-16 <==> 2019-08-18

  

Göteborg Open 2019

   Mölnlycke

   2019-08-16 <==> 2019-08-18

  Lilla Göteborg Open 2019

   Mölnlycke

   2019-08-16 <==> 2019-08-18

  Stockholm Open-Blixten

   Salongerna, Stockholm

   2019-08-19

  Lidköping Open

   Lidköping

   2019-08-24 <==> 2019-08-25

  Pjäsens Dam-turnering

   Salongerna, Stockholm

   2019-08-31 <==> 2019-09-01

  Pjäsens Elo-turnering

   Salongerna, Stockholm

   2019-08-31 <==> 2019-09-01

 
  

September 2019

  Skollag-NM  

   Salongerna, Stockholm

   2019-09-05 <==> 2019-09-08

  Nackasnabben  

   Salongerna,Stockholm

   2019-09-14

  Kristallens JGP  

   Katarina Södra Skola

   2019-09-21

  Kvibergspelen – GP  

   Göteborg

   2019-09-27 <==> 2019-09-29

 
  

Oktober 2019

  JDM i Blixt

   Salongerna, Stockholm

   2019-10-05

  Stockholmsmästerskapet i snabbschack

   Salongerna, Stockholm

   2019-10-06

  Skol-SM

   Halmstad

   2019-10-11 <==> 2019-10-13

  Allsvenskan, Sammandrag – 

  Elitserien och Superettan

   Uppsala

   2019-10-18 <==> 2019-10-20

  Allsvenskan/Stockholmsserien rond 1

   2019-10-20

  Trojanska Hästens höst-JGP

   Vallatorpsskolan, Täby

   2019-10-19

  Minior-Lag-DM

   Salongerna, Stockholm

   2019-10-26

  Lag-DM i Blixt

   Salongerna, Stockholm

   2019-10-27

 
  

November 2019

  Hasselbacken Chess Open 2019 – GP

   Stockholm

   2019-11-01 <==> 2019-11-03

  Allsvenskan/Stockholmsserien rond 2

   2019-11-10

  Rockaden-junioren

   Hägerstensåsens Medborgarhus, Stockholm

   2019-11-16 <==> 2019-11-17

  Juniorallsvenskan

   Göteborg

   2019-11-22 <==> 2019-11-24

  JGP-final för flickor

   Salongerna, Stockholm

   2019-11-30

  Turning Torso Chess Event

   Malmö

   2019-11-30

 
  

December 2019

  Allsvenskan/Stockholmsserien rond 3

   2019-12-01

  JGP-finaler ( 2009 och senare )

   Salongerna, Stockholm

   2019-12-14

  JGP-finaler ( 2008 och tdigare )

   Salongerna, Stockholm

   2019-12-15

  Malmö Open 2019 – GP

   Malmö

   2019-12-13 <==> 2019-12-15

  Rilton Cup

   Stockholm

   2019-12-27 <==> 2020-01-05

 

  Januari 2020

  Tjejträffen

   Katarina Södra Skola

   2020-01-11 ?

  Allsvenskan/Stockholmsserien rond 4

   2020-01-12

  Flick-SM

   Örebro

   2020-01-17 <==> 2020-01-19

  Juniorlag-DM, Elitserien

   Salongerna, Stockholm

   2020-01-25 <==> 2020-01-26

 

  Februari 2020

  Allsvenskan/Stockholmsserien rond 5

   2020-02-01

  Elite Hotels Open – GP

   Växjö

   2020-02-07 <==> 2020-02-09

  Juniorlag-DM, Superettan

   Salongerna, Stockholm

   2020-02-08 <==> 2020-02-09

  Senior-GP Final

   Salongerna, Stockholm

   2020-02-15

  Trojanska Hästens vår-JGP

   Vallatorpsskolan, Täby

   2020-02-22

 
  

Mars 2020

  

Allsvenskan/Stockholmsserien rond 6

   2020-03-01

  Compo Cup

   Salongerna, Stockholm

   2020-03-06 <==> 2020-03-08

  Allsvenskan/Stockholmsserien rond 7

   2020-03-15

  Snabbschacks-SM för

  knattar och miniorer

   Hägerstensåsens medborgarhus

   2020-03-21

  Allsvenskan, Sammandrag – 

  Elitserien och Superettan

   Växjö

   2020-03-27 <==> 2020-03-29

  Super Fun Girlz Cup

   Salongerna, Stockholm

   2020-03-28

 

  April 2020

  Tyresö JGP

   Stockholm

   2020-04-04

  Påskturneringen – GP

   Norrköping

   2020-04-10 <==> 2020-04-13

  Wasa JGP

   Stockholm

   2020-04-25

  Stockholmsmästerskapet i blixt

   Salongerna, Stockholm

   2020-04-26

 
  

Maj 2020

   
   
   
     

  Deltalift Open – GP

  

  Stockholm Elo Challenge

   Salongerna, Stockholm

   2020-05-20 <==> 2020-05-24

 

  Juni 2020

  Juni-turneringen

   Salongerna, Stockholm

   2020-06-01 <==> 2020-06-09

  Schack-läger

   Salongerna, Stockholm

   2020-06-10 <==> 2020-06-14

  Chess Girlz Camp

   Salongerna, Stockholm

   2020-06-15 <==> 2020-06-18

  Schack-SM

   Helsingborg

   2020-06-26 <==> 2020-07-05

 

  Juli 2020

 
  

Augusti 2020

  Rockaden Open

   Hägerstensåsens medborgarhus

   2020-08-07 <==> 2020-08-09

     
 

  September 2020

 
  

Oktober 2020

 
  

November 2020

  Juniorallsvenskan

   ?

   2020-11-27 <==> 2020-11-29

 
  

December 2020

  Rilton Cup

   Stockholm

   2020-12-27 <==> 2021-01-05