Kontaktlista och klubbens regler

Vad gäller när man deltar i  Pyramidens SK:s turneringar? 

Det är väldigt viktigt att Ni fyller i kontaktuppgifter klicka  här 

Det är viktigt att medlemsavgiften betalas i början på terminen. För våren andra veckan i januari. För hösten andra veckan i september. Finns ingen betalning inne till det datumet lottas Ni inte in till och kan heller inte delta i övriga tävlingar.

Kan Ni inte spela eller vill boka spela en annan dag kontaktar Ni er motståndare. 
Tävlingsledningen har ingen mer information än vad som står i ovanstående lista. Finns Ni inte på listan kan er motståndare kontakta er och ni åker in utan att få spela. 

Domarens klocka på gäller vid WO, inte klockan vid brädet. 19.30 döms partiet som WO. 

Om ni har för avsikt att spela annan dag än tisdag rekommenderar vi att ni i god tid tar 
kontakt med Stockholms Schacksalonger för att kontrollera om det är öppet. 08 668 78 77. 

Lottning till Schweizergrupper kommer att ske 6 dagar innan kommande rond. Det gör att man hinner spela sina hängpartier och lottningen blir då mer rättvis och korrekt.

Vad gäller övriga tävlingar? 

Personlig anmälan SENAST 18.30. Gäller endast de som inte anmält sig över nätet. Senare anmälan så lottas Ni in eventuellt till senare rond. 
Ta reda på Ert Fidenummer. www.fide.com 

Anmälan till samtliga turneringar sker här: http://chess-results.com/AnmeldungSpez.aspx?lan=6&art=1